دیوید شال

دیوید شال

پروفسور دیوید شال، رئیس دانشکده مهندسی شیمی و بیومولکولی جورجیاتِک است. دکتر شال صدها مقاله و چندین کتاب منتشر کرده است.

کتاب های دیوید شال