رضا صفابخش

رضا صفابخش

رضا صفابخش ، متولد 1332 ، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های رضا صفابخش

اصول نگارش مقاله های علمی فنی