دیوید ا نوریس

دیوید ا نوریس

دکتر دیوید نوریس پروفسور ممتاز در دانشگاه کلرادو است. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه بالدوین والاس و دکترای خود را از دانشگاه واشنگتن اخذ کرد. زمینه های تحقیقاتی گسترده او شامل غدد درون ریز محیطی و گیاه شناسی است.

کتاب های دیوید ا نوریس