کنت وی کاردونگ

کنت وی کاردونگ

کنت وی. کاردونگ (پولمن، WA) استاد زیست‌شناسی در دانشکده علوم زیستی در دانشگاه ایالتی واشنگتن و نویسنده کتاب‌های درسی از جمله مقدمه‌ای بر تکامل بیولوژیکی و مهره‌داران، به‌علاوه مقالات علمی متعدد است. تحقیقات او بر تکامل سیستم های پیچیده در مهره داران متمرکز است.

کتاب های کنت وی کاردونگ

مهره داران