رونالد پی فایفر

رونالد پی فایفر

رونالد پی فایفر، استاد و رئیس بخش حرکت شناسی و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات ارتوپدی و بیومکانیک (COBR) است. او همچنین یک مربی ورزشی معتبر BOC و یک مربی ورزشی مجاز در ایالت آیداهو است. در ده سال گذشته تمرکز تحقیقاتی او شناسایی عوامل عصبی مکانیکی مرتبط با جنسیت بوده است که ممکن است در آسیب‌های غیر تماسی به رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران زن نقش داشته باشد. دکتر فایفر به عنوان مربی داوطلب ورزش برای تیم های بسکتبال دخترانه باشگاهی و دبیرستانی در Treasure Valley آیداهو به خدمت خود ادامه می دهد.

کتاب های رونالد پی فایفر