ادوارد مک کافرتی

ادوارد مک کافرتی

دکتر ای. مک کافرتی بیش از سی سال در آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی، تحقیقاتی را در زمینه علم خوردگی انجام داد. او همچنین استاد پاره وقت در دانشگاه جورج واشنگتن بود.

کتاب های ادوارد مک کافرتی

علم خوردگی