سی آناندهاراماکریشنان

سی آناندهاراماکریشنان

چیناسوامی آناندهاراماکریشنان دانشمند و دانشگاهی هندی است که در مهندسی شیمی و پردازش مواد غذایی تخصص دارد. او به عنوان مدیر موسسه ملی علوم و فناوری میان رشته ای (NIIST) مشغول به کار است.

کتاب های سی آناندهاراماکریشنان