مارک نستی

مارک نستی

مارک نستی تحصیل کرده روانشناسی ورزشی در کالج یورک سنت جان، دانشگاه لیدز، انگلستان است. او که از سال 1990 روانشناس ورزشی معتبر BASES است، با بسیاری از بازیگران حرفه ای، نخبه و جدی ورزش های تفریحی بیشتر در فوتبال، تنیس، اسکیت، مسابقات اتومبیل رانی و کریکت کار کرده است.

کتاب های مارک نستی

توسعه فوتبال پایه