ویکتور هرمانس

ویکتور هرمانس

ویکتور ژاکوبوس هرمانز مربی هلندی فوتسال است که مدیریت 6 تیم ملی مختلف و هدایت 3 تیم به جام جهانی را در کارنامه دارد.

کتاب های ویکتور هرمانس

فوتسال