جی کی دراکلی

جی کی دراکلی

جیمز کی. دراکلی استاد آزمایشگاه علوم دامی، با گروه های صنایع لبنی و خوراک در سراسر جهان برای بهبود سلامت و بهره وری گاوهای شیری کار می کند. او دارای مدرک دکتری از دانشگاه ایالتی آیووا، ایمز می باشد.

کتاب های جی کی دراکلی