رابرت د زوکر

رابرت د زوکر

رابرت دی. زوکر، پروفسور ممتاز هوانوردی و فضانوردی در دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در مونتری کالیفرنیا است.

کتاب های رابرت د زوکر

مبانی دینامیک گازها