آنتونی سی هاکنی

آنتونی سی هاکنی

آنتونی سی هاکنی، دکترا و استاد، گروه ورزش، علوم ورزشی و گروه تغذیه دانشگاه کارولینای شمالی می باشد.

کتاب های آنتونی سی هاکنی

بیوشیمی ورزشی به زبان ساده