مارکوس دوساتوی

مارکوس دوساتوی

مارکوس پیتر فرانسیس دو ساتوی OBE FRS یک ریاضیدان بریتانیایی، استاد سیمونی برای درک عمومی علم در دانشگاه آکسفورد، عضو کالج نیو آکسفورد و نویسنده کتاب‌های محبوب ریاضیات و علوم عمومی است.

کتاب های مارکوس دوساتوی

چطور تا بی نهایت بشمریم