کریستین هادسن

کریستین هادسن

زندگینامه. کریستین هادسون، مدرس روانشناسی در کالج سویندون است. او همچنین به عنوان مشاور آموزشی در بخش خصوصی و داوطلبانه کار کرده است.

کتاب های کریستین هادسن

روان شناسی صنعتی و سازمانی