ب . اندرسون

ب . اندرسون

بیورن اندرسن متولد 1933 و محقق دکترا در مهندسی تولید SINTEF، نروژ است.

کتاب های ب . اندرسون