ربکا هدل

ربکا هدل

بکا هدل نویسنده برنده جایزه کتاب برای کودکان است. عناوین غیرداستانی او موضوعاتی از ماه گرفته تا قسمت‌هایی از گیاهانی که می‌توانید بخورید، و از سمورها و زیستگاه آن‌ها تا تاریخ فناوری ارتباطات را پوشش می‌دهد.

کتاب های ربکا هدل

سفر باورنکردنی در زمان