اسدالله عاطفی کرمانشاهی

اسدالله عاطفی کرمانشاهی

اسدالله‌ عاطفی‌کرمانشاهی (کرمانشاه ۱۳۲۱ـ۱۳۵۲ش)شاعر ایرانی. بیشتر به شیوۀ سنّتی پرداخته است. امّا زبان و تصویر شعرهای او، اغلب، جدید است. بخشی از شعرهایش به‌کوشش برادرش، یدالله عاطفی کرمانشاهی، و جلیل قریشی‌زاده (وفا) با عنوان مرگ امید (کرمانشاه، ۱۳۶۷) نشر یافته است.

کتاب های اسدالله عاطفی کرمانشاهی

دلتنگ جاودان