حمید درختیان

حمید درختیان

حمید درختیان متولد 8 اردیبهشت ماه 1324 در بوشهر است. وی تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان سعادت و دوره اول متوسطه را در دبیرستان بوذجمهر گذراند. سپس برای ادامه تحصیل در دوره دوم متوسطه به دبیرستان سعادت بوشهر رفت و در سال 1343 پیروز به اخذ دیپلم شد و در همان سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و رشته علوم اجتماعی (جامعه شناسی) پذیرفته شد. درختیان پس از دانش آموختگی از دانشگاه در سال 1347 در حالی به پیشنهاد رئیس آموزش و پرورش وقت به تدریس جامعه شناسی در دبیرستان سعادت بوشهر مشغول شد که پیش از این، درس جامعه شناسی در دبیرستان های کشور ارائه نمی شد. درختیان سال 1358 به عنوان دبیر جامعه شناسی، علوم اجتماعی و زبان انگلیسی به استخدام آموزش و پرورش درآمد. دوران شغلی او با بازنشستگی از آموزش و پرورش در سال 1384 به خاتمه رسید.

کتاب های حمید درختیان

معنای کاج