آندره آس آ گئورگالیدس

آندره آس آ گئورگالیدس

آندرِه‌آس آ. گِئورگالیدِس، تحصیل‌کرده علوم آموزشی، تاریخ و باستان‌شناسی، و فلسفه در دانشگاه قبرس با تحصیلات تکمیلی فلسفه از دانشگاه پانتِئوُن-سُربُنِ یک است. او دکترای خود را در فلسفه از دانشگاه ساسکس (انگلستان) دریافت و چند مجموعه‌ شعر منتشر کرده است.

کتاب های آندره آس آ گئورگالیدس

کمابیش خالی تر