توماس آنتس

توماس آنتس

توماس آنز (زاده 24 فوریه 1948 در گوتینگن) یک محقق ادبی آلمانی است. قبل از بازنشستگی، استاد ادبیات مدرن آلمانی در دانشگاه ماربورگ بود.

کتاب های توماس آنتس

دو جستار در روان کاوی