مارینا اوتاوی

مارینا اوتاوی

مارینا اوتاوی عضو شورای خاورمیانه در مرکز وودرو ویلسون و تحلیلگر قدیمی تحولات سیاسی در آفریقا، بالکان و خاورمیانه است. او روی پروژه ای در مرکز ویلسون درباره کشورهای بهار عربی و عراق کار می کند.

کتاب های مارینا اوتاوی