دیوید فرامکین

دیوید فرامکین

دیوید فرامکین، زاده ی سال 1932، نویسنده، مورخ و حقوقدانی آمریکایی است. فرامکین تاکنون هفت کتاب نوشته اما شهرت او بیش از همه برای نوشتن کتاب «صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد» است که در سال 1989 به چاپ رسید و نامزد جایزه ی پولیتزر نیز شد. فرامکین تحصیلات خود را در دانشکده ی حقوق دانشگاه شیکاگو به پایان رساند. او استاد بازنشسته ی تاریخ و روابط بین الملل و حقوق در دانشکده ی مطالعات جهان در دانشگاه بوستون است. فرامکین پیش از آن که به کار تاریخ نگاری بپردازد، به عنوان نماینده و مشاور سیاسی فعالیت می کرد.

کتاب های دیوید فرامکین

راه و رسم جهان


آخرین تابستان اروپا


A Peace to End All Peace