حسین سیف زاده

حسین سیف زاده

سید حسین سیف‌زاده (متولد ۵ خرداد ۱۳۲۹) پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است.او عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشینگتن و استاد بازنشسته گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است.او برادر محمد سیف‌زاده است.سیف‌زاده دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه سانتاباربارا کالیفرنیا و فوق دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد است. وی تا کنون ۲۲ کتاب تألیف کرده و ۱۷۲ مقاله فارسی یا انگلیسی به رشته تحریر دراورده‌است.

کتاب های حسین سیف زاده