پیتر کارتر

پیتر کارتر

پیتر کارتر یک معمار است که اکنون در لندن زندگی می کند. در سال 1958 پس از تحصیل، او در شیکاگو به دفتر میس ون در روهه پیوست. او به مدت 13 سال با میس به کار خود ادامه داد و به عنوان یکی از همکاران در شرکت درآمد.

کتاب های پیتر کارتر

میس وندرو