ویکتور پاپانک

ویکتور پاپانک

ویکتور یوزف پاپانک (22 نوامبر 1923 - 10 ژانویه 1998) یک طراح و مربی آمریکایی متولد اتریش بود، که به یک مدافع قدرتمند در زمینه طراحی مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی محصولات، ابزارها و زیرساخت های جامعه تبدیل شد. کتاب وی "طراحی برای دنیای واقعی"، که در اصل در سال 1971 منتشر شد و به بیش از 24 زبان ترجمه شد، تأثیرات بین المللی ماندگاری داشت.

کتاب های ویکتور پاپانک

طراحی برای دنیای واقعی