یوهانس ایتن

یوهانس ایتن

یوهانس ایتن (11 نوامبر 1888 - 25 مارس 1967) نقاش، طراح، معلم، نویسنده و نظریه پرداز اکسپرسیونیست سوئیس در ارتباط با مدرسه Bauhaus (Staatliches Bauhaus) بود. همراه با نقاش آلمانی-آمریکایی لیونل فاینینجر و مجسمه ساز آلمانی، گرهارد مارکس، به سرپرستی معمار آلمانی والتر گروپیوس، ایتن بخشی از هسته اصلی ویمار باهاوس بود.

کتاب های یوهانس ایتن

هنر رنگ ایتن


ایتن عناصر رنگ


طرح و شکل