دی اس پیو

دی اس پیو

درک سلمان پیو (31 اوت 1930 - 29 ژانویه 2015) روانشناس بریتانیایی، نظریه پرداز بازرگانی و استاد بازنشسته مدیریت بین الملل در دانشگاه آزاد بود که به خاطر کارش در زمینه توسعه سازمانی شهرت داشت. او در لندن متولد شد، مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1953 و کارشناسی ارشد خود را در سال 1956 از دانشگاه ادینبورگ و مدرک کارشناسی خود را در سال 1973 از دانشگاه استون دریافت کرد. در سال 2009، دانشگاه استون به او دکترای افتخاری اعطا کرد. 

کتاب های دی اس پیو

نظریه پردازان علم سازمان