محمد فاضلی

محمد فاضلی

محمد فاضلی (متولد ۱۳۵۳ در اراک) جامعه‌شناس ایرانیاست. او از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بود. از دیگر سوابق او می‌توان به استادیاری دانشگاه شهیدبهشتی و ریاست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی اشاره کرد.

کتاب های محمد فاضلی