حمید اسماعیلوف

حمید اسماعیلوف

حمید اسماعیل اف متولد 5 مه 1954 در توکموک، قرقیزستان، روزنامه نگار و نویسنده ازبکستانی است که در سال 1992 مجبور به ترک ازبکستان شد و به بریتانیا آمد و در سرویس جهانی بی بی سی مشغول به کار شد. او پس از 25 سال خدمت در 30 آوریل 2019 بی بی سی را ترک کرد. آثار او در ازبکستان ممنوع است.

کتاب های حمید اسماعیلوف

دریاچه ی ممنوع