حسین کاظمی یزدی

حسین کاظمی یزدی

حسین کاظمی یزدی متولد 1361 تهران، کارشناسی ارشد فلسفه دارد و مدت ها با دایرئ المعارف بزرگ اسلامی به عنوان مترجم و پژوهشگر همکاری داشت.

کتاب های حسین کاظمی یزدی

یالوم خوانان


۴۲,۰۰۰ تومان

مسئله اسپینوزا


۴۷,۰۰۰ تومان