حسین کاظمی یزدی

حسین کاظمی یزدی

حسین کاظمی یزدی متولد 1361 تهران، کارشناسی ارشد فلسفه دارد و مدت ها با دایرئ المعارف بزرگ اسلامی به عنوان مترجم و پژوهشگر همکاری داشت.

کتاب های حسین کاظمی یزدی

آزادی


من شدن


مسئله اسپینوزا


یالوم خوانان


جاودانگی


سبکی تحمل ناپذیر هستی


دروغگویی روی مبل