سرای شاهینر

سرای شاهینر

سرای شاهینر (زاده 1984، بورسا) نویسنده ترکیه ای است که آثاری را بر اساس موضوع طبقاتی می نویسد و به سبک طنز نوشته شده و در مرکز آن زنان قرار دارند. بسیاری از آثار او با تئاتر اقتباس شده و روی صحنه رفته است. برخی از آنها به فرانسوی، ایتالیایی، عربی، مالایایی ترجمه شده است. شاهینر برای کتاب داستان کوتاهش «توجه زنان» شایسته جایزه داستان کوتاه یونس نادی و برای رمان «کول» جایزه رمان اورهان کمال شناخته شد.

کتاب های سرای شاهینر

مرجان (بنده)