توماس اوبل

توماس اوبل

توماس ارنست اوبل فیلسوف علم و استاد فلسفه در دانشگاه منچستر است. اوبل در دانشگاه نورث وسترن، دانشگاه پیتسبورگ، دانشگاه فنی برلین، دانشگاه وین و دانشکده اقتصاد لندن پست های آکادمیک داشته است.

کتاب های توماس اوبل