جک ال گلداسمیت

جک ال گلداسمیت

جک لندمن گلداسمیت سوم (متولد 26 سپتامبر 1962) یک وکیل آمریکایی و استاد دانشکده حقوق هاروارد است که در زمینه های حقوق بین الملل، آیین دادرسی مدنی، دادگاه های فدرال، تضاد قوانین و قانون امنیت ملی مطالب زیادی نوشته است.

کتاب های جک ال گلداسمیت