مگی توی

مگی توی

پس از سالها به عنوان سردبیر مجله بین المللی طراحی معماری و نویسنده چندین کتاب در زمینه معماری، نوشتن را ترک کردم و در دنیای هنر معماری غرق شد. 

کتاب های مگی توی