ریک دی گانتر

ریک دی گانتر

ریک دی گانتر (13 آوریل 1956) موسس "خانه های کارآمد"، یک شرکت مشاوره انرژی است. او دارای مدرک لیسانس فیزیک مهندسی و مدرک کارشناسی ارشد دوگانه در فیزیک کاربردی و سیستم های اقتصادی مهندسی است. ریک همچنین نویسنده خانه‌های کارآمد انرژی برای آدمک‌ها و انرژی جایگزین برای آدمک‌ها است.

کتاب های ریک دی گانتر