سید مجید ابریشمی

سید مجید ابریشمی

سید مجید ابریشمی در سال 54 در یزد متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه هنر تهران است و در حال حاضر مدیر مسوول آموزشگاه طراحان آزاد است.

کتاب های سید مجید ابریشمی