ارسلان قربانی شیخ نشین

ارسلان قربانی شیخ نشین

دکتر ارسلان قربانی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل با رتبه علمی استاد تمام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل از سال 1386 تاکنون می باشد.  مشاور رییس، موسس و اولین مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه از سال 1381 تا 1384، قائم مقام وزیر و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1384 تا سال  1392و مشاور رییس و مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه از سال 1392 تا سال 1395 از جمله سوابق اجرایی وی بوده است.  ایشان دارای دکتری تخصصی (PhD) در رشته روابط بین الملل از دانشگاه نیوثوث ولز استرالیا و کار شناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)  می باشد.  دکتر قربانی به مدت یک سال دوره فرصت مطالعاتی (Visting Scholar) را در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا (UCSB) گذرانده است.

کتاب های ارسلان قربانی شیخ نشین