هانس وایسر

هانس وایسر

هانس وایسر استاد بازنشسته پول و بانکداری و اقتصاد بین الملل، دانشکده تجارت و اقتصاد، دانشگاه Vrije آمستردام، هلند است.

کتاب های هانس وایسر

مدیریت مالی اسلامی