دینا آناستازیو

دینا آناستازیو

دینا آناستازیو و در شهر نیویورک بزرگ شده و زندگی می کند. او سال ها در وست کورک، ایرلند زندگی می کرد. او نویسنده آزاد و سردبیر قبلی مجله خیابان سیسمونی (چهار سال) است. او مادر دو فرزند است و سه نوه دارد.

کتاب های دینا آناستازیو

هالیوود کجاست


برج ایفل