رضا بنی اسد

رضا بنی اسد

رضا بنی اسد، متولد 1358 ، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی با تمرکز بر مطالعات مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات گذراند. وی سپس در مقطع دکتری دانشگاه تهران با رشته مدیریت دولتی ، گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری دکترای خود را ادامه داد و رساله دکتری خود را با عنوان ارتقا ظرفیت سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی با درجه عالی به پایان برد. وی بیش از ده سال مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اقتصادی و موسسات پژوهشی مختلف است. تمرکز مطالعاتی وی در حوزه مدیریت استراتژیک با تمرکز بر فناوری اطلاعات است. کتاب مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی وی که به همت انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به چاپ رسید در زمستان سال ۱۳۹۰ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران شناخته شد. کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت وی نیز به عنوان منبع درسی دانشجویان در درس کاربرد رایانه ( کامپیوتر) است. وی از اول سال ۱۳۹۳ با حکم حضرت آیت الله مهدوی کنی ( ره) به مدیر کل کتابخانه و فناوری اطلاعات دانشگاه امام صادق علیه السلام منصوب شد و اکنون در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت با عضویت در هیأت علمی گروه مدیریت کسب و کار مشغول به خدمت است.

کتاب های رضا بنی اسد