شیائومینگ ژانگ

شیائومینگ ژانگ

شیائومینگ ژانگ دانشیار دانشکده هنر دانشگاه صنعتی شاندونگ است. او به طور گسترده ای در مورد تاریخ هنر و فرهنگ چین منتشر کرده است.

کتاب های شیائومینگ ژانگ

مبلمان چینی