جان هانیگن

جان هانیگن

جان هانیگان، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه تورنتو و نویسنده دو کتاب مهم جامعه‌شناسی محیطی: دیدگاه سازنده اجتماعی (1995) و شهر فانتزی: لذت و سود در شهر پست مدرن (1998) است که هر دو توسط راتلج منتشر شده‌اند.

کتاب های جان هانیگن