محمدجواد شریف زاده

محمدجواد شریف زاده

محمد جواد شریف زاده  ، متولد 1341 ، دکترای اقتصاد و استادیار و معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد  دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

کتاب های محمدجواد شریف زاده