سامی ابراهیم السویلم

سامی ابراهیم السویلم

دکتر سامی السویلم در موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی (IRTI) کار می کند. قبل از پیوستن به IRTI در سال 2004،دکتر السویلم مدیریت مرکز تحقیق و توسعه در بانک الراجهی، ریاض، عربستان سعودی را بر عهده داشت. او در مؤسسه علوم اسلامی و عربی در آمریکا، ویرجینیا , دانشگاه ایلینوی جنوبی، کاربوندیل، ایلینوی، ایالات متحده آمریکا؛ و دانشگاه ملک سعود، ریاض، عربستان سعودی کار میکرد. او کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ایلینوی جنوبی در سال 1990 و دکترای خود را از دانشگاه واشنگتن، سنت لوئیس، میسوری، در سال 1995 دریافت کرد.

کتاب های سامی ابراهیم السویلم