ان اسلوان دولین

ان اسلوان دولین

آن اسلون دولین استاد روانشناسی می باکلی سادوسکی در سال ۱۹۱۹ در کالج کنتیکت، نیو لندن، ایالات متحده است. او به طور گسترده در مورد محیط های مراقبت های بهداشتی منتشر کرده است، و در مورد اینکه چگونه ادراکات محیط ساخته شده بر قضاوت مراقبت و راحتی تأثیر می گذارد، تحقیق کرده است.عضو سابق وودرو ویلسون و دریافت کننده چندین کمک مالی بنیاد ملون است. او در مجلات متعددی منتشر کرده است، سردبیر محیط و رفتار (SAGE) است، و کتاب «تبدیل مطب دکتر: اصول طراحی مبتنی بر شواهد برای راتلج» را در سال 2015 تالیف کرده است.

کتاب های ان اسلوان دولین