ایان سی ترنر

ایان سی ترنر

ایان ترنر یک مهندس مشاور و متخصص محیط زیست در بریتانیا است. او دوره کارآموزی مهندسی خود را در صنعت برق گذرانده و مدیر پروژه و مهندس ارشد در بخش خصوصی و دولتی صنعت بوده است. برای بیش از 20 سال او عضو تیم آموزش IET (IEE سابق) بوده و بیش از 40 سال در موسسات HE و FE در انگلستان تدریس کرده است.

کتاب های ایان سی ترنر