مهدی طغیانی

مهدی طغیانی

مهدی طغیانی ، متولد 1360 ، سیاستمدار اصولگرا ایرانی، نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است. وی موفق شد در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد با کسب ۲۲۸ هزار و ۳۸ رای، از حوزه انتخابیه اصفهان و ورزنه از استان اصفهان انتخاب گردد و به مجلس راه یابد. وی عضو هیأت رئیسه و سخنگوی کمیسیون اقتصادی و همچنین عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاستهای کلی اصل44 مجلس شورای اسلامی است.

کتاب های مهدی طغیانی

اقتصاد وقف و خیریه