محمد خاقانی اصفهانی

محمد خاقانی اصفهانی

دکتر محمد خاقاني اصفهاني در سال 1337 در اصفهان چشم به جهان گشود. وي تحصيلات ابتدائي خود را در دبستان مودّت و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان هراتي گذراند، دورة کارشناسی را در رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان در سال 1355 آغاز و در سال 1363 فارغ التحصيل شد، همزمان با تحصيل در اين مقطع با عنايت به ارزشيابی معلومات حوزوی اش در سحح کارشناسی ارشد به تدريس دروس معارف اسلامی مشغول شد. گواهينامة کارشناسی ارشد را سال 87 از دانشگاه تربيت مدرس، و مدرک دکتری را سال 71 از دانشگاه تهران گرفت. در سال 1359 ازدواج كرد كه ثمره آن يک پسر و يک دختر است. وي علاوه بر عضويت هيأت علمي در دانشگاه اصفهان، در دانشگاه آزاد اسلامي نيز بطور نيمه وقت مشغول، و موفق به تأسيس واحد خميني شهر و واحد برون مرزي لبنان شده است. نيز تأسيس دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهرکرد و مرکز زبان آموزی دانشگاه اصفهان از فعاليت هاي اوست. نامبرده در مبارزه با رژيم طاغوت 3 بار دستگير و زندانی شد، و در دورة دفاع مقدس در عمليات دارخوين، فتح المبين، خيبر شرکت داشت. اشعار فارسی و عربی و ملمعات او که در ديوانش منتشر شده، به دو جايزة ملی و دو جايزه بين المللی در کشورهای اسپانيا و کويت نايل شده است.ايشان در سال 1384 به مرتبه دانشياري و در سال 1389 به مرتبه استادي ارتقاء يافت.

کتاب های محمد خاقانی اصفهانی

البلاغة الجدیدة