دنی استاینبرگ

دنی استاینبرگ

دنی دی استینبرگ استاد بازنشسته دانشگاه سوروگادای است و قبلا در دانشگاه هاوایی و دانشگاه ریکیو تدریس کرده است. او نویسنده تعدادی کتاب در زمینه نظریه معنایی و روان‌زبان‌شناسی است، از جمله «معناشناسی: خواننده بین‌رشته‌ای در فلسفه، زبان‌شناسی و روان‌شناسی» (با L. Jakobovits؛ 1971) و روان‌شناسی: زبان، ذهن و جهان (با H Nagata و D. Aline). ؛ چاپ دوم، 2000).

کتاب های دنی استاینبرگ

درآمدی بر روانشناسی زبان