الساندرو دورانتی

الساندرو دورانتی

الساندرو دورانتی (Alessandro Duranti) (زاده 17 سپتامبر 1950) استاد برجسته مردم شناسی است و از سال 2009 تا 2009 به عنوان رئیس علوم اجتماعی در UCLA خدمت کرده است. او عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا است. دورانتی در رشته زبانشناسی در دانشگاه ساپینزا رم (لورا ، 1974) تحصیل کرد، جایی که در رشته زبانشناسی و مردم شناسی عمومی با جورجیو رائیموندو کاردونا (1943-1988) و در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (دکترا ، 1981) تحصیل کرد و در آنجا تخصص گرفت. در زبان های بانتو تحت لری هایمن در حالی که با الینور اوچ در زمینه های گفتگو الگوهای الگوهای کلمات ایتالیایی کار می کرد. رساله وی با عنوان "فونو: یک رویداد سخنرانی ساموایی"، بر اساس 13 ماه فعالیت میدانی در Falefā، در جزیره "Upolu در ساموآ"، بر زبان و سازمان اجتماعی جلسه شورای "محلی" (fono) تمرکز داشت.

کتاب های الساندرو دورانتی